Wettelijke vermeldingen

INFORMATIE ROND PERSOONLIJKE GEGEVENS - ECOLOGIE DE SOI

De diensten van Ecologie de soi dekken informatieverstrekking, adviezen, opleidingen en begeleiding van ondernemings en particulieren, met uitzondering van diensten uitsluitend voorbehouden aan liberale enintellectuele beroepen in de economische sector.

Deze activiteiten kunnen rechstreeks of via partnerships uitgevoerd worden.

De huidige verklaring met betrekking tot persoonlijk gegevens heeft als doelstelling om uit te leggen:

• Wat we doen met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt;

• De redenen waarom we deze gegevens verzamelen of bewerken;

• Wanneer we deze kunnen communiceren.

Uw gegevens worden bewerkt conform de Verordening van de EU Reglementing nr 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad op 27 april 2016, voor de noden dewelke beschreven worden onder artikel 2 van huidige verklaring.

U kan de details van de verklaring vinden op onze website: https://ecologie-de-soi.be/.

1. Over welke type gegevens beschikken wij?

Voor inschrijvingen of aankopen van diensten geleverd door Ecologie de soi, kan u gevraagd worden om volgende gegevens aan te reiken :

• Uw identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, mail, telefoonnummer)

• Uw bankgegevens

2. Voor welke doesltellingen en op basis waarvan worden uw gegevens gebruikt?

De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal gebeuren in het kader van de activiteiten van Ecologie de soi (inschrijvingen op evenementen, opleidingen, coacing, newsletter).

3. Intrekking van de toestemming:

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht op elk moment een einde te maken aan dit gebruik.

4. Tijdsduur van de bewaring van de gegevens:

De gegevens met betrekking tot de activiteiten van Ecologie de soi zullen bewaard worden gedurende uw inschrijving op de activiteiten van Ecologie de soi.

5. Wat zijn uw rechten?

U behoud het recht ten opzichte van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

6. Recht op raadpleging van uw gegevens.

Indien u de gegevens die wij over u beschikken wenst te raadplegen, kunt u uw recht uitoefenen en zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

a. Recht op verbetering van uw gegevens.

Het kan gebeuren dat de door ons behouden gegevens niet correct zijn. U kan altijd vragen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen, tenzij wij niet de authentieke bron zijn van deze gegevens.

b. Recht op het verwijderen van uw gegevens.

Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet goed verwerkt worden, kan u vragen om deze gegevens te verwijderen.

c. Recht op zich te verzetten tegen het specifiek gebruik van uw gegevens

Indien u niet akkoord gaat met het specifiek gebruik van gegevens in het kader van de verwerking van gegevens op basis van een legitiem belang mag u zich verzetten. Wij zullen uw verzet aanvaarden, behoudens dringende redenen.

d. Recht op weigering van automatische verwerking van uw gegevens.

Sommige verwerkingen van gegevens en sommige procedures gebeuren volledig automatisch of zonder menselijke tussenkomst. Indien u niet akkord gaat met het resultaat van de deze procedure, kan u ons contacteren. U kan ook onze interventie vragen of ons laten weten waarom u dergelijke tussenkomsten weigert.

e. Om uw rechte uit te oefenen.

Gelieve duidelijk te zijn in uw aanvraag, zodat wij uw vraag zo concreet en correct mogelijk kunnen behandelen. Wanneer u uw recht uitoefent, kunnen wij uw vragen om uw identiteit aan te tonen, om te vermijden dat iemands anders een recht zou uitoefenen op uw plaats.

7. De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Florence Haelterman (Ecologie de soi).

Adres : avenue du Baleau 5 – 1300 Wavre

Mail : florence@ecologie-de-soi.be